RURA WYDECHOWA VOLVO ŚRODKOWA - FM/FH / RVI Premium, Kerax EURO IV/V

Indeks
12-03-VO-177-HT
Numer oryginalny
20854456
Kod producenta
12-03-VO-177-HT
48h
cena za 1 sztdostępny w małych ilościach
szt
Numer oryginalny
20854456
Kod producenta
12-03-VO-177-HT
Numer porównawczy
12-03-VO-138-DIN
12-03-VO-141-VAN
12-03-VO-156-PLS
58069
61730VL
7420854456
75.275
81730
DIN81730